Panasonic Beauty Nanoe Challenge

กติกาการร่วมกิจกรรม

 1. โพสต์บนอินสตราแกรม เปิดเป็นสาธารณะ พร้อมเขียนความรู้สึกหลังจากที่ได้ทดลองใช้ไดร์เป่าผมพานาโซนิคนาโนอี Hair dryer Nanoe เฉพาะรุ่น
  (EH-NA98, EH-NA65, EH-NA45, EH-NA32)
 2. ติด hashtag #ผมสวยไม่กลัวฝุ่นไม่กลัวแดด #แค่เป่าเท่ากับบำรุง #นาโนอี #panasonicbeauty #ชื่อห้าง+สาขา
 3. ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 23.59 น.
 4. คัดเลือกผู้ได้รับรางวัลวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 18/6 ม.7 ถ.บางนา –ตราด กม.17 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
  ประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่หน้าเวบไซต์ www.panasonicbeauty2020.com และ Facebook PanasonicThailand

คณะกรรมการจาก Panasonic Thailand จะเป็นผู้คัดเลือกผู้ชนะทั้งหมด 50 ท่าน โดยใช้ข้อมูลจากยอดไลค์และภาพที่โพสต์ ถูกต้องตามกติกา ในการตัดสินผล
คำตัดสินของคณะกรรมการจะถือเป็นที่สิ้นสุด

*** เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกําหนด***

หมายเหตุ
อย่าลืม! พิมพ์ hashtag ตามด้วย #ผมสวยไม่กลัวฝุ่นไม่กลัวแดด #แค่เป่าเท่ากับบำรุง #นาโนอี #panasonicbeauty #ชื่อห้าง+สาขา ด้วยนะคะ


การตัดสิน

 1. ทำการคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีโดยใช้ข้อมูลจากยอดไลค์และภาพที่โพสต์ และปฎิบัติถูกต้องตามกฎและกติกา จำนวน 50 ท่าน
 2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงตัวยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 10 กันยายน 2563 เท่านั้น หากเกินกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับของรางวัล 1 คน ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น และ ของรางวัลจะจัดส่งไปยังผู้โชคดีภายใน 45 วัน นับจากวันที่แจ้งยืนยันสิทธิ์
 4. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องทำความเข้าใจถึงกติกา และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการทุจริตในการร่วมกิจกรรมใดๆ
  ผู้ร่วมกิจกรรมหรือผู้โชคดีจะถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล โดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล และเงื่อนไขกติกาต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลชนิดอื่นได้

ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาแจกรางวัลสำหรับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นพิจารณาเหตุผลที่หยาบคาย ส่อเสียด พาดพิง ผู้ร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าตอบแทน, ค่าเสียหาย หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าทางแพ่ง หรือทางอาญา

ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการพิมพ์และ/หรือเผยแพร่รายชื่อ รูปถ่าย ของผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อการโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ธุรกิจทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญหาย หรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรม อันเนื่องจากปัญหาของระบบหรือเทคนิค และบุคคลที่สาม